Hvis du overvejer at købe dig en biopejs, kan du gennem denne artikel få et overblik over både fordele og ulemper, så du har et godt grundlag for at træffe din beslutning.

Biopejse spreder både varme og hygge og har i stor stil vundet indpas i de danske hjem, fordi man kan have åben ild i hjemmet – uden at skulle have tilsluttet en skorsten. Vælger du en biopejs undgår du altså en omfattende installation af en skorsten, fordi en biopejs ikke udleder nogle giftige stoffer eller dampe ved forbrænding. Biopejse forbruger noget af ilten i rummet ligesom levende lys, men det klares med en kort udluftning.

I og med at en skorsten er overflødig, så kan du have en biopejs i fx din lejlighed eller bruge den i en udestue. De sviner ikke, og du skal ikke sørge fornbrænde til dem.

 

Se udvalget af flotte biopejse her >>

De har også den fordel, at du kan rykke dem rundt i hjemmet efter behov, og flytter du, kan du tage den med til dit næste hjem. Biopejse giver både varme og hygge og kan bruges til at hæve temperaturen i et rum et par grader.

Samtidig er der desværre sket en del ulykker i forbindelse med biopejse, hvor personer er kommet alvorligt til skade. Som følge af ulykkerne kom Forbrugerrådet i 2007 med en advarsel angående brugen af biopejse.

 

Hvad er bioethanol?

 

En faldgrube i forhold til ulykkerne kan ligge i selve betegnelsen bioethanol – måske lyder det ufarligt, hvilket det bestemt ikke er.
Bioethanol er en sprit, som er brandfarlig, og som derfor er omfattet af beredskabsloven.
Bioethanol udvindes af organiske og miljøvenlige råvarer som sukkerroer, majs og kartofler, og det udvikler ingen os eller røg ved forbrændingen.
Det er dampene fra bioethanolen, som brænder i pejsen og giver flotte, orange flammer.

 

Fælles regelsæt på EU dagsordenen

I følge lovgivningen må producenter og importører kun bringe lovlige og sikre biopejse til markedet, men der findes ingen ensartede sikkerhedsstandarder for biopejse hverken i Danmark eller på europæisk plan.

Sikkerhedsstyrelsen har dog fået emnet på den europæiske dagsorden, og der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde hen mod en standardisering af sikkerhedskravene til biopejse og også krav til indholdet i brugsvejledninger.

 

Andre godkendelser

Der eksisterer således i dag ingen krav til, at biopejse skal være godkendte. Nogle leverandører fokuserer dog udelukkende på biopejse af høj kvalitet og ser helt bort fra de upålidelige pejse, som er på markedet pga. manglende lovgivning. I sortimentet er kun pejse, som er testet og godkendt af fx SP Sitac, Swedcert og TÜV. Det giver dig som forbruger en garanti for, at biopejsene ikke giver problemer ved brug.

Nogle mennesker synes, de oplever lugtgener i forbindelse med afbrænding af bioethanol. I følge bioburn.dk er det værd at huske på, at hvordan noget lugter kan være en meget subjektiv oplevelse, men deciderede lugtgener bør ikke være der, men kan ellers skyldes konstruktionen af biopejsen eller for billig bioethanol.

 

Ulykker i forbindelse med optænding og påfyldning


Er biopejsen konstrueret rigtigt, og er du påpasselig ved påfyldningen, er en biopejs som udgangspunkt ikke farlig.

En del ulykker opstår i forbindelse med optændning og påfyldning af bioethanol, så her det vigtigt at vide, hvad man laver.

Usynlig flamme – problemet ift. de alvorlige ulykker er, at det kan være vanskeligt at se, om pejsen er tændt eller ej. Man skal være 100% sikker på, at pejsen ikke er tændt, når man påfylder ny bioethanol.

Er der stadig en flamme, når du fylder på dannes der dampe, og biopejsen kan eksplodere.

Lad pejsen blive kold – også selvom flammen er slukket kan metalbeholderen, som bioethanolen brændes af i, være så varm, at det er nok til at antænde bioethanolen. Lad derfor pejsen blive helt kold, inden du fylder på igen.

Fyld metalbeholderen helt op. Ellers kan den anden halvdel af brænderen blive fyldt med gas, som øger risikoen for ulykker.

Hæld ikke direkte fra dunken, som du opbevarer bioethanolen i. Hæld fra en lille beholder efter mottoet: jo mindre bioethanol du håndterer af gangen, jo mindre risiko for ulykker.

Hvis du spilder bioethanol enten ned i biopejsen eller på dig selv, så sørg selvfølgelig for at tørre op og vask dine hænder, inden du tænder op.

 

Sikkerhed og biopejse


Selv om der mangler et fælles regelsæt på området, er der alligevel nogle retningslinier, som det er en god ide at være opmærksom på ved et køb.

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en række punkter, som kan hjælpe dig, når du overvejer at købe en biopejs.

Der bør som minimum medfølge en sikkerheds- og brugervejledning til biopejsen.

De bør indeholde information om:

 • Krav til underlaget af hensyn til brandfaren – det gør sig gældende uanset om biopejsen skal hænge eller stå.
 • Ventilation af rummet – hvor stort skal et rum være før, at pejsen må anvendes og er der under brug behov for ventilation. Under forbrænding af bioethanol forbruges ilt og der udledes Co2. I et lille rum er der risiko for, at det omdannes til kulilte, som er giftigt og i værste tilfælde livsfarligt.
 • Montering/Ophængning – hvordan skal pejsen monteres korrekt, og er der bestemte skruer og rawlplugs, som anbefales hertil.
 • Afstand til brandbare materialer fx gardiner.
 • Hvilken brændstof type anbefales af fabrikanten – følg altid dette. Lad dig ikke friste at en billigere bioethanol end den anbefalede. Pas på og brug kun den væske, som producenten anbefaler.
 • Påfyldning af ethanol, køletid på pejsen og hvilken mængde anbefales.
 • Opbevaring af brændstof – altid med børnesikrede skruelåg.
 • Optænding af pejsen – hvordan tændes den sikkert.
 • Slukning af pejsen.
 • Vedligehold og rengøring.
 • Gå aldrig fra en tændt pejs.

 

Køb din biopejs lige her >>

Brugt med omtanke er en biopejs en hyggelig om miljøvenlig varmekilde, som man kan have stor fornøjelse og gavn af i mange år.

Kilder: Sikkerhedsstyrelsen, Berlingske, Bioburn