Algebehandling: Få dit tag til at fremstå som nyt

Er det tid til algebehandling af dit tag?

Grønne pletter og mørke striber breder sig på taget. En stille indikator på algers tilstedeværelse, og noget som mange boligejere ønsker at gøre noget ved.

Med tiden ophobes alger, mos og skidt på taget, hvilket kan forringe både tagets funktion og udseende.

En tagrensning forlænger tagets levetid og sikrer boligens værdi.

Bestil algebehandling af tag til bedste pris her

Hvorfor skal man fjerne algevækst?

Alger på taget skyldes ofte fugtige forhold samt mangel på direkte sollys.

Dette miljø fremmer algevækst, hvilket giver god grobund for mos. Mospuder kan suge meget vand og være årsag til, at der kommer vand ind under tagbelægningen.

Desuden kan rødderne fra mos trænge ind i små sprækker, så der desværre kan komme fugt ind.

Det resulterer i værste fald i frostsprængninger i belægningen og efterfølgende utætheder

Af den grund skal mospuder på taget fjernes.

De kan medføre skader på taget og potentielt mindske tagets levetid markant.

For at undgå langsigtede skader er det en god ide at sætte tidligt ind overfor problemet.

En algebehandling er en nødvendighed for at opretholde tagets holdbarhed.

Algerne kan forårsage skader ved at tilbageholde fugtighed på tagfladen (især under tagmaterialer), hvilket øger risikoen for skader og reducerer tagets levetid.

Få lavet en algebehandling – med alt inklusive

Få lavet algebehandlingen af folk, der har forstand på det, så er du sikker på, at det bliver et flot resultat – og at der bliver taget hensyn til miljøet.

Bestil en algebehandling fra Jydsk Tagteknik – Klik her >>

Jydsk Tagteknik tilbyder algebehandling af tag, som er inklusiv følgende:

  • Tagrenderens
  • Opsamling af væske
  • Miljøtillæg
  • Kørsel

De følger således Miljøstyrelsens anbefaling om opsamling af overskudsvæske, og du får derfor også renset tagrender.

Jydsk Tagteknik har mere end 25 års erfaring og laver algebehandlinger i hele Danmark.

Jydsk Tagteknik har desuden mange flotte anmeldelser på Trustpilot, så det er folk, der kan deres kram.

Man vil kunne se effekten af algebehandlingen efter ca 8-12 uger.

Årsager til algebegroning på tage

Har du undret dig over, hvad algevæksten skyldes?

Algevækst på tage er primært forårsaget af fugtige forhold kombineret med manglende sollys. Disse faktorer skaber et ideelt miljø for algedannelse, hvilket kan føre til algebegroning.

Med klimaændringerne ser vi en stigning i luftfugtigheden i mange regioner, hvilket yderligere forstærker algeproblematikken på tage. Ligeledes påvirker geografisk placering og omgivende vegetation også graden af algebegroning.

Konsekvenser af algernes tilstedeværelse

Alger trækker ikke blot på det æstetiske ved huset, men kan også potentielt skade huset.

Over tid kan algerne bidrage til forringelse af tagmaterialerne – særlig dem der er porøse som betontagsten.

Det fugtige miljø, de skaber, favoriserer væksten af andre organismer såsom mos og skimmelsvampe, som kan accelerere nedbrydningsprocessen og svække taget.

Endvidere kan algerne, når de holder på fugten, forårsage frostskader om vinteren, når vandet fryser og udvider sig.

Ligeledes kan algerne medføre øgede omkostninger til vedligeholdelse. Uden regelmæssig rensning og behandling kan der opstå en ond cirkel, hvor algerne spreder sig hurtigere og bliver stadigt vanskeligere at kontrollere. Dette kræver hyppigere indgreb og dermed større udgifter til algebehandling og vedligeholdelse.

Det er derfor vigtigt at gribe ind over for algebegroningen af hensyn til bygningsvedligeholdelse.

Forebyggelse af fremtidig vækst

Hvad kan du gøre?

For at begrænse ny dannelse af alger på taget er det indledningsvis vigtigt at forstå algers vækstbetingelser.

En effektiv metode er at beskære træer og buske, der skygger for taget. Dette øger sollysindfaldet og reducerer fugtighedsniveauet, hvilket er hæmmende for algevækst.

Desuden er korrekt ventilation under tagkonstruktionen vigtig. En ventileret tagflade modarbejder ophobning af fugtighed, hvilket svækker algernes vækstbetingelser.

Det er også en god ide løbende at fjerne løv og smågrene fra tagets overflade, da det hjælper med at minimere næringsgrundlaget for alger, sammen med hyppig rengøring af tagrender for at forhindre fugtophobning.

Sidst men ikke mindst kan gentagelse af algebehandlingen være nødvendig med mellemrum.

Efter veludført algebehandling er det godt med det blotte øje at tjekke taget regelmæssigt.

Er der spredning i bestemte områder, kan man sætte ind der med genbehandling.

 

Tag før algebehandlingTag efter algebehandling

Bestil algebehandling af tag til bedste pris her