Mange danske haveejere er plaget af gåsebiller i deres græsplæne. Specielt i let eller sandet jord, trives gåsebillerne og deres larver godt. Men også i haver med andre jordbundsforhold kan gåsebillerne og deres afkom udgøre et stort problem.

Gåsebillelarver er det største problem for græsplænen

Det er ikke de voksne biller, som udgør det største problem for græsplænen. Men derimod deres larver, som lever af at spise græsrødderne. Når gåsebillelarverne ernærer sig af græssets rødder, går græsset simpelthen ud og man får en have med store gule/brune områder af dødt græs.

Den er optimale jord for gåsebillelarverne er varm, tør, let og eventuel sandet jord. Så hvis det er denne type jord man har i sin have, at man absolut i risikozonen for at få besøg af de problemskabende gåsebiller.

Der er ingen hurtig løsning til bekæmpelse af gåsebiller

Der er ingen hurtig mirakelkur mod gåsebiller. Der skal simpelthen et langt sejt træk til, hvis græsplænen føst er blevet invaderet af gåsebiller og deres larver. Det kan nemlig ikke så godt lade sig gøre, at holde de voknse gåsebiller væk fra haven og græsplænen. I stedet gælder det om, at skabe nogle jordforhold, som er så lidt gunstige som muligt for gåsebillelarverne at leve i. De er nemlig rigtig glade for tør og sandet jord, mens fugtig jord derimod absolut ikke er deres livret. Og heri ligger hele nøglen til bekæmpelse af gåsebillerne og de problemer de fører med sig.

Sådan bekæmper du gåsebillerne

Hvis man først er blevet invaderet af en sværm af gåsebiller, er der nogle ting man kan gøre for at begrænse skaderne. Det skal helst ske inden de får lagt deres æg i juni måned. Men skulle man komme for sent, og græsplænen er blevet ramt af gåsbillelarver, gælder det om at gøre noget ved problemet, inden dyrene for alvor går til angreb på græsrødderne.

Fugle er gåsbillernes naturlige fjender

En af gåsbillernes naturlige fjender er fugle. Så kan man tiltrække mange fugle til sin have, kan de være med til at begrænse problemet med gåsebillerne. Men der skal store mængder fugle til at holde billerne nede. Så det er ikke en komplet løsning, men kan dog være med til at mindske skaderne.

Der er flere ting man kan gøre, for at lokke fuglene til at slå sig ned i haven. Det handler både om havens indretning, som gerne skal være indrettet med mange buske og træer, som kan benttes som tilholdssteder/tilflugtssteder for fuglene. Herudover er det en god idé at opsætte fuglekasser. Dette vil tiltrække fugle i yngleperioden, hvor de netop skal bruge rigtig mange insekter til at fodre deres unger.

Fugle tilstrækkes også naturligt af haver, hvor der er let adgang til fødevarer, som f.eks. bær og frugter. Desuden er det også vigtigt, at fuglene har adgang til vand.

Har du ikke en have, som allerede opfylder disse krav, kan du hjælpe lidt på ved, ved at sætte foder og vand frem til fuglene. Samtidig bør man selvfølgelig også være opmærksom på, at husdyr som eksempelvis hunde og katte ikke er befordrende for fuglenes tilstedeværelse i haven. Så kan man holde dem lidt på aftsnad i de vigtige perioder i maj og juni, vil det være en god idé.

Udvanding med Nematoder

Hvis gåsebillerne først har fået lagt deres æg og haven efterfølgende er ramt af en plage af gåsebillelarver, kan man vande haven med nematoder.

Nematoder er nogle små mikroskopiske orme, som kan anvendes i bekæmpelsen af gåsebillelarverne, idet de simplethen angiber gåsebillelarverne og så at sige spiser dem op indefra. Nematoder findes naturligt i jorden, men antallet er så småt, at det slet ikke er nok til at hamle op med et angreb af gåsebiller. Løsningen er at købe nematoder, som man udvander i græsplænen. Har man en større græsplæne, kan det dog hurtigt blive en beskostelig affære, at dække hele plænen med nematoder. Men man behøver heller ikke nødvendigvis overvande hele græsplænen med de små orme. Man kan sagtnes nøjes med et  afgrænset område. Efterhånden som nematoderne har ædt deres værtsdyr op, vil de nemlig søge videre til nye områder af haven, hvor der er føde at finde.

Nematoder kan f.eks. findes her:

Jordforholdene skal ændres

Det er dog ikke nok bare at bekæmpe gåsebillelarverne i jorden. Hvis ikke der bliver gjort noget grundlæggende ved problemet, vil man nemlig blot komme til at kæmpe kampen år efter år.

Grundstenen til at få bugt med et problem med gåsebiller og gåsebillelarver er at få skabt nogle jordforhold, hvori billerne trives så dårligt som muligt. Og her er nøgleordet fugtig jord. Så hvis haven består af let, tør eller sandet jord, er det altså det, vi skal have gjort noget ved. Der skal simpelthen skabes nogle jordforhold, som holder på fugten. Og dermed mindsker betingelserne for at gåsbillelarverne kan trives der.

I nogle tilfælde kan det simpelthen være nødvendigt, at grave det øverste lag af jorden og få kørt nyt jord på. Det er en stor opgave og i mange tilfælde, kan mindre da også gøre det.

Man kan simpelthen løbende – et par gange om året – lægge et lag af muld eller kompost ud over græsplænen. Dette vil holde på vandet og dermed ændre jordforholdene så meget, at det ikke længere ar attraktivt for gåsebillerne at lægge deres æg der. Problemerne løses ikke med et snuptag på denne måde. Men over en kortere årrække vil jordforholdene i haven blive ændret så meget, at gåsebillelarverne ikke længere kan leve der. Dette er den enste længerevarende løsning på et problem med gåsebiller, så man kan få sig en flot grøn græsplæne.